Aquakultur

Marin industri er et av Maskons fokusområder, og vi har allerede levert en rekke utviklingsprosjekter til denne sektoren. Et av de viktigste prosjektene er knyttet til visionbasert sortering av lakse- og ørretrogn som er utviklet i samarbeide for AquaGen og SINTEF Fiskeri og Havbruk. Dette priselønte systemet er tatt i bruk av en rekke ledende internasjonale settefiskprodusenter. 
I samarbeide med Marine Harvest Norway og SalMar har Skala Maskon for å utviklet system for helautomatisk vaksinering av opp til 20 000 settefisk per time. Dette systemet har vakt internasjonalt oppsikt og er solgt til en rekke av de største internasjonale leverandørene. Masakon arbeider videre med mange flere spennende utviklingsprosjekter for akvakultur-næringen.