Skala Maskonskyttelbåndslaster er konstruert for å legge ferdigemballerte produkter ned i standard plastkasser. Typiske produkter er feks pølser fra flowpakker, eller kjøttdeig i fra dyptrekker. Maskinen er enkel i oppbygningen og håndterer produktene uten å benytte gripere eller vakuum.

Fleksibel produkt- og kassehåndtering

Maskinen kan kombineres med ulike system for håndtering av produkter inn på skyttelbåndslasteren, samt system for håndtering av kassene etter maskinen. Disse kan variere i utførelse, alt etter hva slags type pakkemaskin skyttelbåndslasteren skal bygges inn i linje med.

skyttelb

Det bygges mønstre på båndet til skyttelbåndslasteren, som slippes lagvis ned i kassene. Mønstrene kan ha forskjellige antall i hvert lag, eksempelvis når man skal pakke varer som overlapper hverandre nede i kassen, slik at produktenes fyller ut kassen best mulig. Kassens plassering kan også varieres, slik at man kan legge mønster i både på langs og tvers av kassen. Via betjeningspanelet er det enkelt å stille om pakkemønster tilpasset ulike produkter. 

Driftssikkerhet, betjeningsvennlighet og kapasitet

Den enkle og robuste konstruksjonen gjør at dette er en svært driftssikker enhet, som samtidig har stor kapasitet.  

Skyttelbåndslasteren er bygget for å ivareta hensynet til hygiene og renhold. Drift, ruller og transportbånd er konstruert slik at båndet lett kan trekkes av eller løftes opp uten demontering av deler. Undersiden på båndet og deler av maskinen som ligger under bånd, er lett å komme til.