Skala gruppen består av Skala AS og 3 andre selskaper hvor vi har eierinteresser. Disse selskapene kompletterer våre produkter og kunnskap og gjør oss til et spennende kompetansenettverk for våre kunder

Skala_pos_rgb_med

Felles for alle selskapene er at vi tilbyr ulik kompertanse og teknologi til norsk næringsmiddelindustri. Sammen representerer vi et unikt tilbud av produkter og spisskompetanse til norsk næringsmidddelindustri. 

Skala_fabrikk_pos_rgb

Skala Fabrikk er en spesialprodusent av gårdstanker, transporttanker og andre produkter i rustfritt stål med næringsmiddelindustrien som hovedmarked. Landteknikk produserer også spesialkonstruerte produkter for ulike typer kunder, samt underleveranser til andre produksjonsbedrifter.

Skala_robotech_pos_rgb

Skala Robotech er en norsk ingeniørbedrift som prosjekterer og leverer robotiserings- og materialhåndteringsutstyr til næringsmiddelindustrien og øvrig industri. Selskapet har det norske agenturet for Motoman. 

Skala_maskon_pos_rgb

Skala Maskon AS utvikler og produserer løsninger og spesialmaskiner for robotisering og automatisering i industrien. Materialhåndtering og visionbasert teknologi er blant kjerneområdene. Skala Maskon tilbyr alt fra rene konsulentoppdrag til turn-key løsninger.