Tidligere har det vært en manuell oppgave å sortere ut rognkorn som enten ikke er befruktet eller der fiske-fosteret ikke har utviklet seg som det skal. Med AGM Rognsorterer kan dette gjøres betydelig raskere og mer nøyaktig enn om det gjøres manuelt. Rognsorteringsmaskinen er blitt til i et samarbeid med initiativtaker og ideinnehaver Aqua Gen, SINTEF Fiskeri og Havbruk og Maskon.

Rognsorterer

Økt nøyaktighet og bedre kvalitet!

Maskinen tar bilde av hvert eneste rognkorn og en datamaskin vurderer så kvaliteten på rognkornet ut fra flere kriterier. Sorteringen er mer nøyaktig enn det er mulig med manuelle metoder. Dette innebærer høyere kvalitet på den ferdigsorterte rognen, og at mengden skadet fiskeyngel reduseres. Dermed kan risikoen for sykdommer i produksjonen reduseres. Produktet blir raskere «ready to market» og kostbare arbeidstimer til manuell sortering blir borte.

Detaljert rapportering

Ettersom AGM Rognsorterer baserer seg på dataanalyse, blir det enkelt å trekke ut statistikker og rapporter som antall rogn fordelt på kvalitet og størrelse mm.
Innovasjonsprisen Aqua Nor 2007 ble tildelt AquaGen for denne maskinen. AquaGen og Maskon (AGM) viderefører nå konseptet under produktnavnet AGM Rognsorterer.