Industri

Innen mekanisk industri finnes det mange eksempler på monotone arbeidsoppgaver og og tunge løft. Maskon utvikler løsninger som kan overta tunge og ensformige arbeidsoppgaver – noe som vil innebære arbeidsmiljømessige gevinster.Økt automatisering kan bidra til økt lønnsomhet og bedre arbeidsmiljø. Vi liker å se på oss selv som «kreative maskinbyggere» som bruker den teknologien som er best egnet for oppgaven som skal utføres. Dette gjør at vi leverer løsninger basert på et bredt spekter av teknologi, fra rene maskinkonstruksjoner til systemer basert på roboter eller vision teknologi.