Næringsmiddelindustri

Produkter og løsninger Næringsmiddelindustrien er en viktig kundegruppe for Maskon, og står i dag for ca femti prosent av omsetningen. De siste årene er det gjennomført flere store og små prosjekter for blant andre TINE, Nortura og Nidar. Blant prosjektene kan nevnes påsetting av skjeer på Go’Morgen, spesialmaskineri for håndtering av ost, lokkpåsetting, etikettpåføring, hjelpeutstyr for løfting/håndtering, omrøring, pakking i poser osv.