Har du bruk for en fleksibel og lite plasskrevende etiketteringsløsning, kan Maskon Etikettapplikator være et attraktivt alternativ.
Maskon Etikettapplikator er blitt installert hos flere kunder, og har vist seg å være en stabil og effektiv måte å etikettere lastbærere på!

Maskon etikettapplikator

– lite plasskrevende og effektiv etikettering

Maskon Etikettapplikator er utviklet spesielt for etikettering av lastbærere. Etikettene settes på begge sider av lastbæreren, med en hastighet på opp til 5-9 kasser/minutt, avhenging av hvor fort man klarer å bytte lastbærer.

Etikettapplikator_8

Stor fleksibilitet – kompakt utforming

Appliseringshodet kan roteres, noe som gjør at etiketten kan vris 90 grader.
I tillegg er hodet også så fleksibelt at det kan ta opp avvik i kasseplasseringen.

Høyden på applikatoren kan spesifiseres av kunden, noe som gjør at det er mulig å tilpasse den til eksisterende utstyr. Applikatorarmene er konstruert slik de ikke beveger seg utenfor omrisset av applikatoren ved etikettering. Dette gjør at applikatoren blir mer kompakt enn løsninger der armene er fast opplagret. Etikettapplikatoren er tilpasset Intermec PF4I printere.

Maskon Etikettapplikator er installert på flere anlegg, og har vist seg som en stabil og effektiv måte å etikettere lastbærere på!